Корпоративно управление

„БГ АГРО” АД е с едностепенна система на управление 

(Съвет на директорите) в състав:

Ненко Ненков – Председател на Съвета на директорите

Ненко Ненков (роден 1962 г.) е завършил Висшето военно–морско училище “Никола Й. Вапцаров”, гр. Варна, специалност „Корабоводене за гражданския флот”. В периода 1987-1989 г. той е трети помощник капитан в “Океански риболов” ООД, гр. Бургас. От 1989 г. Ненко Ненков посвещава професионалната си дейност изключително на агробизнеса и е собственик на компании, опериращи на пазара на зърно, живи животни и други, и развиващи значителна експортна дейност.

В периода 1991-1996 г. Ненко Ненков управлява представителен офис на търговската си дейност във Вашингтон, САЩ. След 1995 г. създава, изгражда и ръководи структура компании, работеща на пазара на земеделска продукция – компании БУЛАГРО, ГИФТА и др. От 2001 г. е мажоритарен акционер и Председател на Съвета на диракторите на „Гифта” АД; през юни 2007 г. учредява „БГ Агро” АД и извършва преструктуриране на “Гифта” АД и обособяване на агробизнеса в БГ Агро АД и Дъщерните му Дружества. Ненко Ненков е носител на приза „Агробизнесмен на годината” за 2003 г., Наградата за принос в морския бизнес за 2003 г и награда на Българска Морска Камара за Личен принос в развитието на Българското морско стопанство от 2012 г., член е на Сдружение на фамилния бизнес – България.

Даниел Ненков – Изпълнителен директор

Даниел Ненков (роден 1967 г.) е завършил Висшето военно–морско училище “Никола Й. Вапцаров”, гр. Варна, специалност “Корабоводене за гражданския флот”. В периода 1990-1995 г. работи в компании, развиващи дейност на пазара на зърно и живи животни; от 1995 г. – до момента участва в създаването, изграждането и ръководството на структура компании, работещи на пазара на земеделска продукция; през юни 2007 г. учредява „БГ Агро” АД и извършва преструктуриране на “Гифта” АД и обособяване на агробизнеса в БГ Агро; от 1995 г., участва в изграждането и ръководството на структура компании, работеща на пазара на земеделска продукция – компании БУЛАГРО, ГИФТА и др. От 2001 г. е акционер и член на Съвета на директорите на “Гифта” АД; управител е на “Булагро” ЕООД – сега БГ Агро Търговска Компания (1999 – юни 2007 г.) и “Булагро търговска компания” ООД - сега „БГ Агро складово стопанство” ЕООД - (2001 – октомври 2010 г.) Даниел Ненков е носител на приза „Агробизнесмен на годината” за 2003 г. и на Наградата за принос в морския бизнес за 2003 г.

Ваня Беевска - член на Съвета на директорите

Ваня Беевска (родена 1976 г.) е завършила висшето си образование в Икономически университет, гр.Варна, Магистър е по “Международни икономически отношения”. Тя е работила 13 години в агробизнес компании, като участва активно в международни проекти за внедряване на иновативни земеделски технологии, логистични проекти – за изграждане на складови, претоварни съоръжения, системи  за сушене и охлаждане на зърно. Работила е и в сферата на международната търговия със зърно. Владее английски  и френски език.

„БГ АГРО” АД се представлява от Председателя на Съвета на директорите Ненко Ненков и Изпълнителния директор Даниел Ненков заедно и поотделно.