БГ Агро Складово стопанство

Един от приоритетите в развитието на БГ АГРО е изграждане на добра логистична схема, разширяване на възможностите за придвижване, съхранение и обработка на различни товари зърнени храни и маслодайни култури. 

Наличните складови и претоварни съоръжения обслужващи логистичните нужди на структурата покриват широката зърнопроизводителна зона на Североизточна България. Тук се отнасят собствените зърнобази в гр. Варна , гр. Вълчи дол и гр. Разград, както и мрежа от малки буферни силози и плоски складове (3-5000т) във вътрешността на страната.

БГ АГРО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО е дружеството собственик и оператор на търговските складови бази на структурата:

  • Зърнобаза с капацитет 50000 тона в Западна Промишлена Зона – гр.Варна в непосредствена близост до комплекса на Пристанище Варна (Пристанище Варна-Изток, Пристанище Леспорт и Пристанище Варна-Запад).

Зърнобазата представлява силозен комплекс с четири сушилни, почистващи машини и транспортна система, изцяло оборудван от водещия американски производител GSI International, допълнен от многофункционални плоски складове,  административна сграда, електронен автокантар  пр.

  • Зърнобаза с капацитет 18000 тона в Промишлена Зона на гр. Разград

Зърнобазата представлява силозен комплекс със сушилня, почистваща машина и транспортна система, изцяло оборудван от водещия американски производител GSI International, допълнен от многофункционални плоски складове,  административна част, електронен автокантар  пр.